Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ОП-2 3/30/2018 „Инженеринг - проектиране и строителство за изграждане и разширение на система за видеонаблюдение за с. Челопеч“ Closed 00631-2018-0002
ОП-1 1/19/2018 Изготвяне на ПУП на квартал 38б, изработване на идеен и работен проект на обект Благоустрояване на квартал 38б Централна градска част с. Челопеч и осъществяване на авторски надзор Closed 00631-2018-0001
ОП-11 12/1/2017 Доставка чрез зареждане на горива за нуждите на служебните автомобили обслужващи Община Челопеч посредством карти за безналични плащания Assigned 00631-2017-0004
ОП-10 11/3/2017 „ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП, РАБОТЕН ПРОЕКТ НАОБЕКТ - ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В КВАРТАЛ 38 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ЧЕЛОПЕЧ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР “ Assigned 00631-2017-0003
ОП-9 10/25/2017 „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ,СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ/ОБЕЗЛЕДЯВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ“ Assigned 9069646