Обществени поръчки

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Обществени поръчки
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
ОП-4 12.3.2019 г. „ Организация и провеждане на Челопеч Рок Фест „ Вълча пътека“ - 08-10.08.2019г. , парк Корминеш, с. Челопеч Отворена 00631-2019-0002
ОП-2 24.1.2019 г. Доставка на нова специализирана техника - Вишка с ремарке за нуждите на община Челопеч Прекратена 00631-2019-0001
ОП-10 23.11.2018 г. Доставка на един брой автомобил- самосвал с тристранно разтоварване до 3,5 тона Затворена 00631-2018-0003
ОП-7 24.10.2018 г. Изготвяне на инвестиционен проект във фази идеен и работен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт и обновяване на корпус 3 (актова зала), физкултурен салон, корпус 4 ( кухня и столова), площадкова В и К инсталация и допълнителни инсталации и съоръжения към ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" с. Челопеч. Затворена 9082297
ОП-5 19.10.2018 г. Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Челопеч за зимен сезон 2018/2019 г. по две обособени позиции Възложена 9082184