Регистър на актове за собственост

Вид собственост
Номер на акт
Дата на акт
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Населено място
Адрес
Вид на имота
Улица №
Блок №
Вход
Актове
Акт Вид собственост Местоположение / Вид на имота Предоставени права
Ч-562 / 15.5.2018 г. Частна общинска собственост Челопеч Местност: землище на с. Челопеч с ЕКАТТЕ 80323. Поземлен имот с идентификатор №: 80323.96.20
• Поземлен имот (25510 кв.м.)
Имота се управлява от кмета на община Челопеч на основание чл. 12, ал.5 от ЗОС.
Ч-561 / 13.4.2018 г. Частна общинска собственост Челопеч Квартал: 32 УПИ: VIII-325
• УПИ VIII-325, кв.32 (2122,6 кв.м.)
Имота се управлява от кмета на община Челопеч на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.
Ч-560 / 13.4.2018 г. Частна общинска собственост Челопеч Квартал: 32 УПИ: IХ-325
• УПИ IX-325, кв.32 (1222,6 кв.м.)
Имота се управлява от кмета на община Челопеч на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.
Ч-559 / 13.4.2018 г. Частна общинска собственост Челопеч Квартал: 32 УПИ: X-325
• УПИ X-325, кв.32 (587 кв.м.)
Имота се управлява от кмета на община Челопеч на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.
Ч-558 / 14.8.2017 г. Частна общинска собственост Челопеч Местност: землището на село Челопеч с ЕКАТТЕ 80323. Поземлен имот с идентификатор №: 80323.76.85
• Поземлен имот (767 кв.м.)