Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
Ч-562 / 5/15/2018 Частна общинска собственост Челопеч Местност: землище на с. Челопеч с ЕКАТТЕ 80323. Поземлен имот с идентификатор №: 80323.96.20
• Поземлен имот (25510 кв.м.)
Имота се управлява от кмета на община Челопеч на основание чл. 12, ал.5 от ЗОС.
Ч-561 / 4/13/2018 Частна общинска собственост Челопеч Квартал: 32 УПИ: VIII-325
• УПИ VIII-325, кв.32 (2122.6 кв.м.)
Имота се управлява от кмета на община Челопеч на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.
Ч-560 / 4/13/2018 Частна общинска собственост Челопеч Квартал: 32 УПИ: IХ-325
• УПИ IX-325, кв.32 (1222.6 кв.м.)
Имота се управлява от кмета на община Челопеч на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.
Ч-559 / 4/13/2018 Частна общинска собственост Челопеч Квартал: 32 УПИ: X-325
• УПИ X-325, кв.32 (587 кв.м.)
Имота се управлява от кмета на община Челопеч на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.
Ч-558 / 8/14/2017 Частна общинска собственост Челопеч Местност: землището на село Челопеч с ЕКАТТЕ 80323. Поземлен имот с идентификатор №: 80323.76.85
• Поземлен имот (767 кв.м.)