Обществени поръчки

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Обществени поръчки
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
ОП-4 12.10.2018 г. Паркоустройство- доставка и засаждане на растителност в обект парк Корминеш Отворена 9081836
ОП-2 30.3.2018 г. „Инженеринг - проектиране и строителство за изграждане и разширение на система за видеонаблюдение за с. Челопеч“ Възложена 00631-2018-0002
ОП-1 19.1.2018 г. Изготвяне на ПУП на квартал 38б, изработване на идеен и работен проект на обект Благоустрояване на квартал 38б Централна градска част с. Челопеч и осъществяване на авторски надзор Възложена 00631-2018-0001
ОП-11 1.12.2017 г. Доставка чрез зареждане на горива за нуждите на служебните автомобили обслужващи Община Челопеч посредством карти за безналични плащания Възложена 00631-2017-0004
ОП-10 3.11.2017 г. „ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП, РАБОТЕН ПРОЕКТ НАОБЕКТ - ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В КВАРТАЛ 38 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ЧЕЛОПЕЧ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР “ Възложена 00631-2017-0003